Rkeeper là hệ thống thủ qũy có nguồn gốc từ năm 1992.
Đến năm 2019, hệ thống đáng tin cậy nhất được cài đặt trên hơn 60 000 địa điểm toàn thế giới.
Sự phân bố của các hoạt động hiện giờ trên 47 quốc gia.
Chúng tôi ở cộng hòa séc từ năm 2002, nên là nhờ vào các kinh ngiệm và ẩm thực chúng tôi biết và hiểu các yêu cầu khách hàng đến với chúng tôi.
Lợi thế cũng là ngôn ngữ đột biến tiếng việt.
Bạn có một nhà hàng, quán bar hay cafe ?
Bạn đang tìm kiếm một hệ thống chất lượng và cung cấp cho bạn với tất cả thông tin bán hàng lợi nhuận, hàng tồn kho và sự tham dự của nhân viên ?
Khách hàng của bạn cũng có thể cung cấp linh hoạt lòng trung thành hệ thống VIP ?
Bạn cần những liên kết trực tiếp Dámejídlo.cz hoặc e-shop ?
Chúng tôi cũng có thể cung cấp thiệt bị tích hơp với ngân hàng thiết bị đầu cuối ČSOB và hành thấp lệ phí với các thiết bị đầu cuối FiskalPro.
Hãy liên lạc với chúng tôi trên rkeeper@rkeeper.cz hoặc số điện thoại +420 735 17 17 47
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hệ thống đó với yêu cầu riêng của bạn.