Systém Rkeeper funguje na Slovensku už od roku 2005.

V súčasnosti spĺňa Rkeeper stávajúce legislatívne podmienky fiškálnych tlačiarní s fiškálnou pamäťou, rovnako ako nové,

ktoré budú platiť od 1.7.2019 teda online eKasa vrátane chráneného dátového úložiska (CHDU)

Pre splnenie legislatívnych  podmienok využívame spoluprácu so slovenskou firmou FiskalPRO

a jej zariadeniami, ktoré zastávajú funkciu fiškálnej tlačiarne vrátane fiškálnej pamäte.

Od 1.7.2019 bude FiskalPRO obsahovať CHDU a online komunikovať s colným úradom.

Výhodou tohoto riešenia je možnosť využiť zariadenia FiskalPRO nielen ako fiškálnu tlačiareň alebo online ekasu, ale zároveň aj ako platobný terminál.

V prípade potreby použitia väčšieho kotúčika pre tlač pokladničného dokladu je možné nastaviť tlač aj na bežnú/stávajúcu/väčšiu

pokladničnú tlačiareň a FiskálPRO využiť ako platobný terminál. Zariadenie zaisťuje splnenie slovenských zákonných podmienok.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Hotlinka: +421 949 225 894

rkeeper@rkeeper.sk

Rkeeper SK, s.r.o.

Magurská 37
Banská Bystrica 974 11

IČO: 53 030 877